WhatsApp Image 2022-10-07 at 18.44.40

Ana Makine Kontrol Sistemi

Gemilerin kalbi olan ana makinelerin h?zlar?n? , pervane yönlerini hassas ve güvenilir bir ?ekilde , uzaktan kontrol etmek ve izlemek için tasarlanan bu sistem , bir çok emniyet fonksiyonunu da birlikte getirmektedir.
WhatsApp Image 2022-10-07 at 18.41.57

Dahili Haberleşme Sistemi

Gemilere özel dizayn edilen bu sistem ile , manevralarda ya da acil durumlarda haberle?me sa?lanmaktad?r. En modern ses aktar?m teknolojisi ve elektriksel gürültü engelleme ile güçlendirilmi? cihazlar , temiz ve güvenli haberle?me sa?lamaktad?r.
Alarm Monitoring Sistemi

Alarm Monitoring Sistemi

PLC Tabanl? ve kendi yaz?l?m?zla , kontrol odalar?ndan tüm tesisin izlenebilece?i , alarmlar?n ve çal??an sistemlerin takip edilebilece?i alarm izleme sistemidir. Tüm gemilere uygulanabilir.

Copyright © prodigyindustry.com