Highest Quality Services That Meets Your Expectation

Lorlamco laboris nisi ut aliquip ex ea commo coequat Duis aute irure dolor in repreculpa qui oficia deserunt mollit arnim ild est laboorum. Sed ut persatis unrude.

Dümen Aç? Göstergesi

RI144, gemilerde çok tercih edilen bir dümen aç?s? gösterge cihaz?d?r.
Ba?ar? hikayeleri ile uzun y?llardan beri kendini kan?tlam?? ürünlerdir.
RI144 +/-10V DC olan tüm sistemlerle çal??abilir.
Ayr?ca sipari?te farkl? giri? türleri de mümkündür.

Devir Göstergesi

R144 Gemilerde çok tercih edilen bir RPM gösterge cihaz?d?r. Ba?ar? hikayeleri ile uzun y?llardan beri kendini kan?tlam?? ürünlerdir. R144 +/-10V DC olan tüm sistemlerle çal??abilir.
Ayr?ca sipari?te farkl? giri? türleri mümkündür

Dümen Aç? Gösterge Konvertörü

Dümen Aç? Dönü?türücü RC02 Konum sensörlerinden geminin dümen aç?s? de?erini al?p analog göstergeler için gösterge sinyaline dönü?türmek için tasarlanm??t?r.

Seyir Feneri Kontrol Paneli

Navigational Lantern Controller LT 1.0 IMO RESOLUTION MSC.253(83)’e uygun olarak tasarlanm?? ve üretilmi?tir.
Hepsi bir arada, ek modül yoktur.

Copyright © prodigyindustry.com