??RKET?M?Z

Hakk?m?zda

Prodigy Industry Türkiye’ nin en çok ihtiyaç duydu?u üretim ve inovasyon konusunda , yüksek teknolojik ürünler üretmeyi hedefleyerek kurulmu? bir AR-GE firmas?d?r.

Özellikle denizcilik sektöründe , gemilerde kullan?lan , ancak ithal edilen çe?itli cihazlar?n tasar?mlar? , üretimleri ve hem iç hem d?? piyasaya sunulmalar? konusunda öncü fikirler geli?tirilmektedir.


99%
BA?ARI
75
Mühendis
260
Ba?ar?l? Proje

Copyright © prodigyindustry.com